Školkohry – děti v pohybu aneb bezprostřední dětská radost

Dne 26. 5 proběhlo již šesté kolo projektu s  názvem „Školkohry – děti v pohybu“, který v minulých letech nesl název „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost“.  Tuto  akci plně zajistila MAS Zálabí, z. s. ve spolupráci se zástupci jednotlivých MŠ a především ve spolupráci s dobrovolníky. Akce se konala na hřišti v Jestřabí Lhotě a dorazilo na 150 malých sportovců s rodiči i sourozenci z mateřských škol: Hlavečník, Jestřabí Lhota, Krakovany, Ohaře, Opolany, Ovčáry, Sány, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Velký Osek, Veltruby, Žehuň, Žiželice. Akce byla slavnostně zahájena nástupem sportovců z každé mateřinky, na seřadišti tedy bylo k vidění celkem 13 družstev odlišených barevnými dresy, které malí sportovci pro tuto příležitost oblékly. Akci zahájili a svou přítomností podpořili Zdeněk Šafránek, kapitán sledge hokejové reprezentace ČR a moderátorka rádia Evropa 2 a televizních pořadů Lucie Šilhánová, která nesla pomyslnou pochodeň a doprovodila 6 vybraných dítek z různých MŠ, které nesly vlajku Školkoher, která byla slavnostně vyvěšena na stožár. Celý zahajovací ceremoniál byl završen vypuštěním holubů.

Následovala rozcvička dětí s rodiči, kterou vedla Tereza Matějková, první vicemiss Kolínska 2017. Po rozcvičce nastal první dětmi očekávaný okamžik, vylosování rodiny z každé MŠ, která získala volnou rodinnou vstupenku do ZOO Jihlava. Další čas a akci byl vyhrazen pro sportovní klání v rámci jednotlivých sportovních disciplín: Skok do dálky z místa, Překážková dráha, Hod míčkem do dálky, Střelba na přesnost, Běh na 20 m, Slalomový běh s míčkem, Skákání na míčích, Skákání v pytlích, Hod na přesnost, Skákání panáka a Štafeta družstev. Družstva dětí z mateřských škol za doprovodu hudby cvičili na jednotlivých stanovištích a po uplynutí stanoveného času se družstva na jednotlivých stanovištích střídala. Každé dítko tak mělo možnost zkusit si každou sportovní disciplínu. Po přestávce na občerstvení následovalo hip hopové vystoupení Terezy Matějkové. To už se ale celá akce přehoupla ke svému vyvrcholení – k závodu běh na 40 m chlapci a dívky, hod do dálky chlapci a dívky a štafeta 4 x 40 metrů. Malí sportovci projevili sportovního ducha a předvedli skvělé výsledky, ale zejména radost a sportovní zápal. Například u štafety byla motivace dětí běžících v cílové rovince taková, že bylo dokonce nutné výsledky zkontrolovat na videozáznamu. A ti co nezávodili, alespoň hlasitě a nadšeně fandili. No a nakonec bylo celé to snažení odměněno krásnými cenami, medailemi a diplomy. Medaili a diplom získal každý sportovec, který se akce účastnil, avšak pro ty, kteří se umístili ve výše uvedených závodech, byly připraveny speciální medaile připravené MŠ Ohaře a ceny od našich sponzorů, zejména od Svazu dobrovolných hasičů Krakovany a od společnosti Consultario, dále pak od Koli, Sportisimo, TPCA, Polabské Mlékárny, a.s. a Coca-Cola. Ceny předával Zdeněk Šafránek, kapitán sledge hokejové reprezentace ČR.

Na závěr bychom ještě jednou rádi poděkovali osobnostem, které akci podpořili, sponzorům, kteří umožnili obdarovat děti opravdu krásnými cenami, ředitelkám a učitelkám MŠ, které akci organizačně zaštítili, dobrovolníkům při TJ Sokol Jestřabí Lhota a v neposlední řadě panu Janu Svobodovi z TJ Sokol Jestřabí Lhota, organizátoru a duchovnímu otci akce.