Informace o přípravě strategie

Zde se budou objevovat informace o přípravě SCLLD pro MAS Zálabí, z.s. na období 2021 – 2027