Komunitní projednání k přípravě Strategie CLLD 2021-2027

Za účelem přípravy nové Strategie CLLD MAS Zálabí pro období 2021-2027 se v průběhu měsíců března, dubna a května 2021 uskutečnila série společných setkání i individuálních rozhovorů, kde byly diskutovány aktuální problémy a potřeby regionu, jeho rozvojový potenciál a možnosti podpory. Do komunitního projednání byly zapojeni aktéři z území MAS Zálabí napříč širokým spektrem veřejnosti. Zastoupeni byli jak členové MAS, tedy především zástupci obcí, spolků, zemědělci a nezemědělští podnikatelé, tak i širší veřejnost z řad pedagogů, rodičů, seniorů apod. Cílem bylo zmapovat stav území MAS Zálabí jako celku. Získané odpovědi a podněty se staly podkladem pro tvorbu nové strategie MAS.

Zápisy, prezenční listiny a fotodokumentace z jednotlivých setkání jsou ke stažení na odkazech níže.

3. 3. 2021 Krakovany

10. 3. 2021 Týnec nad Labem

15. 3. 2021 Němčice

19. 3. 2021 Žiželice

1. 4. 2021 Uhlířská Lhota

7. 4. 2021 Tři Dvory

4. 5. 2021 Jestřabí Lhota

5. 5. 2021 Konárovice

17. 5. 2021 Sány

28. 5. 2021 Kladruby nad Labem

31. 5. 2021 Opolany