Schválený Programový rámec IROP 2021 – 2027

Programový rámec IROP CLLD_157_S_06_01 Místní akční skupina Zálabí, z. s. splnil podmínky programu a byl schválen.