Za poklady venkova

Mezinárodní projekt spolupráce se zapojením šesti partnerských MAS: Říčansko, Krajina srdce, Podlipansko, Zálabí a mezinárodní LAG Kaunas a Karhuseutu.

Projekt „Za poklady venkova“ měl za cíl podporovat regionální výrobce, posilovat kulturní a komunitní dění v regionech.

Dalšími prioritami projetu byly:

  1. a)Zvýšit zájem o tradiční řemeslaa jejich obnovu, podporu regionální identity, intenzivní spolupráce a předávaní si zkušeností mezi všemi partnerskými MAS.
  2. b)Kulturní výměnaformou mezinárodních festivalů a wokshopů, soutěží řemeslníků, propagací místních výrobců a řemeslníků a podpora při jejich podnikání vytvořením propagačních katalogů, vitrín a certifikací jejich výrobků.
  3. c)Podpora cestovního ruchuv regionech (např: vytvoření zážitkových balíčků orientovaných na tradiční řemesla).

Inovativnost projektu: Místní výrobci ze všech zapojených MAS hledali vhodné možnosti prezentace a prodeje svých výrobků a obtížně se dostávali do podvědomí zákazníků. Bylo třeba si vyměnit nápady z praxe a načerpat nové zkušenosti. Na základě této spolupráce vznikla certifikace regionálních výrobců a podpora jejich prestiže a originality.

 

Čeho bylo dosaženo?

Zapojení místních výrobců a certifikace: Oslovení výrobců v regionu a jejich seznámení s propagačními možnostmi, navázání užší spolupráce se zapojenými regiony a certifikace regionálních výrobců.

Kulturní výměna: pořádání festivalů, workshopů a soutěží řemeslníků. Řemeslníci z ČR navštívili a propagovali svá řemesla a výrobky v zahraničních partnerských zemích.

Zážitkové balíčky pro rodiny s dětmi: rodinná agroturistika, spojená s ukázkou řemeslné tvorby vč. prohlídek zajímavostí v regionu a návštěv místních gastro zařízení. 

Pro náš region byl pořízen: velkokapacitní stan a dřevěné stánky,mobilní WC a pivní sety.

Propagační materiály tj. Katalog výrobců s popisem činností, fotodokumentací, kontakty na výrobce a krátkými povídkami o řemeslech.

Plošný dopad projektu: projekt měl velké spádové území (6 partnerských MAS), bylo zahrnuto 485 obcí. Díky projektu byla zasažena široká veřejnost (cca 265 475 lidí a cca 755 řemeslníků).