DOTAZNÍK K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

V rámci realizace projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ je nezbytné dotazníkové šetření, nyní je cílem zjistit názory jednotlivých obyvatel v obcích našeho území MAS.

Tímto Vás žádáme o vyplnění dotazníku, který naleznete na tomto odkazu: http://www.survio.com/survey/d/S0A7V4Q5C5E3J6J2C