DOTAZNÍKY PRO VEŘEJNOST

Vážení spoluobčané,

děkujeme Všem, kteří vyplnili formulář.  Jeho účelem bylo získat Vaše názory , poznatky a návrhy k rozvoji  našeho regionu. Dotazníky budou zpracovány, vyhodnoceny a jejich výsledků bude dále využito při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.   Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a věříme, že Vámi poskytnuté informace nám pomohou dále rozvíjet kvalitu života v obcích.