Výzvy

Finální schválení projektů 8. výzvy Radou MAS

Na konci srpna proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 8. výzvy PRV

Dne 22.8.2022 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné

Přijaté žádosti do 8. výzvy PRV

Do 31.7.2022 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 8. výzvy Programu rozvoje venkova