SCLLD 2014-20

Finální schválení projektů 10. výzvy Radou MAS

Dne 2.4.2024 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů 10. výzvy

Věcné hodnocení Výběrové komise v rámci 10.výzvy PRV

Dne 21.3.2024 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné

Vyhlášení 1. výzvy IROP – Podpora jednotek SDH – Středočeský kraj

MAS Zálabí, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně

Přijaté žádosti do 10. výzvy PRV

Do 16.2.2024 měli žadatelé možnost zaslat žádost do 10. výzvy Programu rozvoje venkova