Výzvy

Finální schválení projektů 6. výzvy Radou MAS

Ve dnech 14.6. – 18.6.2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení

Schválení projektů předložených do 9. výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II

  Ve dnech 7. – 10. 6. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS

Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 6. výzvy PRV

Dne 20. 5. 2021 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise

Výzva MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je dnem 31. 5. 2021