Změna výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II

Z důvodu technického problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+ dochází k prodloužení 3. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava II.  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bude posunuto na 14. 12. 2018, 14:00 hod.

 

PŘÍLOHY:

MAS_Zálabí_výzva č. 3_final02

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení