Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření II – 881/03_16_047/CLLD_16_02_103

MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření II „- 881/03_16_047/CLLD_16_02_103 , která byla uzavřena dne 30. 06. 2019.

V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci příměstského tábora při ZŠ Starý Kolín.

Projekt Příměstský tábor je zaměřen na cílovou skupinu rodičů a osob pečující o děti do 15 let v období letních prázdnin. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče o děti v příměstském táboře v době školních prázdnin přispět ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Předložená žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.

Přílohy:

Etický kodex Bendáková

Etický kodex Dostálová