Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti – „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III“ – B77/03_16_047/CLLD_16_02_103

MAS Zálabí, z.s. provedlo hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti u projektu předloženého v rámci výzvy –  „Výzva MAS Zálabí, z.s., OPZ – Prorodinná opatření III „-B77/03_16_047/CLLD_16_02_103 , která byla uzavřena dne 30. 11. 2019.

V rámci výzvy byl předložen 1 projekt zaměřený na přípravu a realizaci příměstského tábora v Týnci nad Labem, který předložil Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín.

Anotace projektu:

Cílem projektu příměstského tábora je pomoci rodičům v upevnění jejich pozice na trhu práce a umožnit jim co nejlépe spojit rodinný a pracovní život. Rodičům znevýhodněným na trhu práce pomůže projekt zvýšit jejich šance na zapojení do trhu práce. Je zaměřen na podporu rodin s jedním i vícero dětmi. Příměstské tábory, pořádané během celého školního roku v rámci prázdnin, také pomohou rodinám zajistit plnohodnotné trávení volného času jejich dětí pod odborným dohledem.

Předložená žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Projekt dále postupuje do fáze věcného hodnocení.

Přílohy:

Etický kodex Dostálová

Etický kodex Bendáková