Seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“

MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 494/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření I“

Termín konání: 14. března 2019 v době 16:00 – 17:30 hodin

Místo konání:  Učebna ZŠ Týnec nad Labem, Komenského nám. 85, 281 26, Týnec nad Labem

Program semináře:

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

2. Zpráva o realizaci,

3. Žádost o platbu

4. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

5. Publicita

6. Změny projektu

7. Důležité odkazy

8. Závěr

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře, prosíme, potvrďte Vaši účast na email opz@maszalabi.eu, nebo telefonicky na čísle 603 369 516, a to v termínu do 13. 03. 2019. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Dostálová.