Příprava na výzvu č. 1 PRV

 

První výzvu Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) bychom chtěli otevřít v průběhu dubna 2018 a to podle schvalování jednotlivých opatření Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Žadatelé žádáme o přemýšlení nad tím, co by mohli v rámci PRV využít. Jedná se o tato čtyři opatření:

Někteří zástupci obcí zřejmě využijí opatření (Fichi) Neproduktivní investice v lesích. Může se zde jednat o investice do posezení, košů na odpadky, cyklostojanů, fitness prvků. Cílem je využití celospolečenské funkce lesa jako turistické destinace. Podmínkou je, aby byly vyjasněny vlastnické vztahy a projekt se musí nacházet v lese evidovaném v PUPFL.

Více o Fichi Neproduktivní investice v lesích: Neproduktivní investice v lesích

Zemědělce zaujme zejména Fiche Investice do zemědělských podniků. Zde může jít o nákup traktoru, zakladače, boxu pro telata nebo stavební činnost jako je stavba skladu.

Více o Fichi Investice do zemědělských podniků: Investice do zemědělských podniků

Zemědělci nebo zpracovatelé potravinových surovin mohou využít také opatření Investice do zpracování a uvádění produktů na trh. Zde si můžeme představit od stavební úpravu budovy, nákup technologie až po nákup automobilu na rozvoz vašich produktů.

Více o Fichi Investice do zpracování a uvádění produktů na trh: uvádění produktů na trh

Ostatní podnikatelé, ať u FO/PO mohou využít dotaci z opatření Investice na podporu nezemědělských činností. Velikost dotace se odvíjí od velikosti podniku a je zde podmínka, že činnost musí být uvedena ve schválené CZ- NACE.

Více o Fichi Investice na podporu nezemědělských činností: Investice do nezemědělských činností

Podporované CZ NACE: Podporované CZ NACE

Harmonogram přípravných prací na otevření výzvy: HMG_PRV_2018

Manažer pro PRV vás již kontaktoval. Veškeré konzultace jsou zdarma, využijte toho. I když to někdy vypadá, že na dotaci nemáte nárok, tak to může být jinak. Manažaer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf vám rád vysvětlí detaily podmínek a provede vás procesem administrativy žádostí.