Věcné hodnocení v rámci 1. výzvy PRV

Dne 25.7.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Pětičlenná komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo vybíráno z 11 projektů s požadovanou výší dotace 5 679 tis. Kč.

Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Výběrová komise nakonec obodovala a schválila všech 11 projektů PRV. Tyto projekty budou dále podstoupeny k hodnocení Radě MAS, která se uskuteční v první polovině srpna.

Seznam obodovaných projektů VK