Věcné hodnocení v rámci 2. výzvy PRV

Dne 19.3.2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Pětičlenná komise vybírala celkem ze 14 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. V rámci Programu rozvoje venkova bylo Výběrovou komisí obodováno  14 projektů s požadovanou výší dotace 6 020 323 Kč.

Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Žadatel od jednoho projektu odstoupil. Dva projekty byly z důvodu nízkého počtu bodů a vysoké finanční alokaci určeny jako hraniční objekty. Všechny projekty budou dále podstoupeny k finálnímu schválení Rady MAS.

Seznam hodnocených projektů

Zápis z VK

Zasedání VK – Fotografie