OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 2014

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost (12/017/4210a/000057)“. Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o zlepšení  jejich fyzické kondice a vstřícného vztahu ke sportu. V neposlední řadě dochází v důsledku projektu k navázání a upevnění vztahů mezi obcemi, školkami a účastníky za účelem výměny zkušeností.

24. května 2014 proběhlo již třetí „regionální kolo“ tohoto projektu v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo 13 mateřských škol z regionu Místní akční skupiny Zálabí. Jako každý rok tato akce zaznamenala vysokou účast nejen rodičů dětí či přátel sportu, ale také obyvatel účastnících se obcí a jejich starostů.

Akci zahájil Jan Svoboda, který je „duší“ projektu, ale své pozvání přidal také Oldřich Novotný místostarosta obce Dobšice, která si vzala pod záštitu další plánovanou akci projektu „Setkání regionů“ jež je plánována na 4. října 2014.

Děti po celodenním sportovním zápolení byly odměněny medailemi a diplomy, které jim předala Kolínská rodačka, atletka a mistryně v hodu kladivem Kateřina Šafránková.