Archiv rubriky: Strategie MAS Zálabí 2014 – 2020

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS ZÁLABÍ JE SCHVÁLENA

Dne 13. 11. 2017 splnila MAS Zálabí, z. s. podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 684 dnech od jejího prvního podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV. Schválení strategie je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání finančních prostředků prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech a představuje dokončení více než čtyřleté

Číst více

O strategii

Popis Analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí (dále jen SCLLD) je vytvářena pro programové období EU 2014 – 2020 a slouží jako nástroj podpory rozvoje území MAS. Strategie se skládá z následujících částí. 1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS 2) Analytická část – zmapování stavu území 3)

Číst více

Strategické dokumenty

  Vlastní dokument: SCLLD_Popis_Analyticka_cast SCLLD_Strategická část_3.2 SCLLD_Implementační část   Přílohy: SCLLD_Priloha č.1_28122016_final SCLLD_Příloha č. 2 SCLLD_Priloha č. 3 SCLLD_Priloha č. 4 SCLLD_Příloha č. 5_3   Komunitní jednání Zápis z KJ č.1 Zápis z KJ č.2 Zápis z KJ č.3 Zápis z KJ č.4 Zápis z KJ č.5 Fotogalerie z komunitního setkání    

Číst více