Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“

Dobrý den,

dovoluji si Vás pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“ – 695/03_16_047/CLLD_16_02_103.

Seminář se bude konat dne 29. 11. 2018, v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 15:00 do 17:00.

Program semináře:

  • Představení výzvy
  • Věcná a časová způsobilost výdajů
  • Logický rámec projektu
  • Příprava žádosti o podporu v systému ISKP 2014+
  • Různé

Cílem semináře je pomoci žadatelům připravit žádost o dotaci. Svou účast na semináři, prosím, potvrďte mailem: opz@maszalabi.eu, nebo telefonicky: 603369516.

Přeji Vám hezký den.
Ing. Lucie Dostálová
opz@maszalabi.eu

Seminář OPZ Sociální služby