Konání valné hromady NS MAS v Chocni

Ve dnech 8. – 9.10. proběhlo v Chocni zasedání valné hromady Národní sítě místních akčních skupin. V rámci zasedání se konalo i několik přednášek týkající se budoucího období 2021+. Je dobré, že všichni vnímají roli MAS jako důležitou a nezastupitelnou. MASky tedy budou pokračovat i dál. Důležité je, aby se nezaměřovaly pouze na přerozdělování financí na různé projekty, ale aby se věnovaly i komunitnímu rozvoji v obcích, spojování lidí, spolků, pořádání různých akcí a byly zkrátka tím tahounem v území. Zde si musíme v případě MAS Zálabí upřímně říct, že máme co dohánět. Valná hromada se nevěnovala pouze přípravou na příští období, které nebude jednoduché, protože finančních prostředků bude méně, ale soustředila se i na dnešní problémy. Všechny MAS mají za povinnost provést střednědobou evaluaci jejímž hlavním cílem je právě najít chyby a přijít na to, jak věci dělat lépe.

Setkání se konalo v přátelském duchu. Věřím, že mnozí členové se prošli krásnou Chocní a načerpali podněty, jak pomoct venkovu, aby se nám všem zde žilo lépe.