Pozvánka na další seminář pro žadatele v rámci Výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření z OPZ

Vážení žadatelé o dotaci na téma prorodinná opatření, dne 25. 4. 2018 se bude konat další seminář na téma jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. Seminář se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu Týnce nad Labem, a to od 10:00 do 12:00.

Program semináře:

  • Představení výzvy
  • Věcná a časová způsobilost výdajů
  • Logický rámec projektu
  • Příprava žádosti o podporu v systému ISKP 2014+
  • Různé

Svou účast na semináři, prosím, potvrďte mailem: opz@maszalabi.eu, nebo telefonicky: 603369516, Ing. Lucie Dostálová.

Číslo výzvy dle Centrálního systému Strukturálních fondů je 494/03_16_047/CLLD_16_02_103.

Pozvánka na seminář