Pozvánka na seminář k 5. výzvě PRV

Místní akční skupina Zálabí, z.s.  Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, která byla vyhlášena dne 21.2. 2020 pro následující fiche:

  • Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesích
  • Fiche č. 12 – Podpora spolků a obcí

Datum a čas konání: 27. července 2020 v době 17:00 – 18:00 hodin     

Místo konání: Hotel Racek, Masarykovo nám. Týnec nad Labem

Program:

1, Prezence účastníků

2, Zahájení semináře

3, Výzva MAS č. 5: parametry výzvy, oprávnění žadatelé, podporované aktivity

3, Hodnocení a výběr projektů, střet zájmů a ostatní administrace

4, Postup pro podání žádosti o dotaci

5, Formulář a přílohy žádosti o dotaci

6, Diskuze

7, Závěr

Seminář je určen pro zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu  – 20.7-24.8.2020

Žádáme zájemce o seminář, aby nahlásili svoji účast nejpozději do 24. 7. 2020, e-mailem na prv@maszalabi.eu.

Výzvu č. 5  s přílohami a veškerými ostatními potřebnými dokumenty naleznete na: https://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/prv/

Těším se na setkání s Vámi

Stanislav Štumpf