Věcné hodnocení Výběrové komise v rámci 9.výzvy PRV

Dne 20.4.2023 proběhlo setkání členů Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. Komise provedla věcné hodnocení projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti MAS. V rámci Programu rozvoje venkova byly Výběrovou komisí obodovány 3 projekty s požadovanou výší dotace 2 182 132,- Kč. Celková alokovaná částka pro výzvu č.9 je 2 101 016,- Kč. Všechny projekty PRV byly bodově ohodnoceny žadateli a poté ohodnoceny nezávislými hodnotiteli Výběrové komise. Všichni členové komise byli seznámeni s pravidly hodnocení a podepsali kodex o střetu zájmů.

Na základě hodnocení budou 2 projekty dále postoupeny k finálnímu schválení Radě MAS. Třetí projekt je označen jako „hraniční projekt výzvy“, což znamená, že splnil podmínky pro další postup, nicméně alokovaná částka pro výzvu není pro účast tohoto projektu dostatečná. Pakliže žadatel odsouhlasí snížení výše výdajů, ze kterých mu bude poskytnuta dotace, bude i tento projekt postoupen ke schválení Radě MAS.

Seznam obodovaných projektů: Projekty 9.výzva body

Zápis: Zápis VK20042023