STRATEGICKÝ RÁMEC ORP KOLÍN

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU MAP VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KOLÍN PŘEDKLÁDÁ NÁVRH PRVNÍ ČÁSTI STRATEGICKÉHO RÁMCE, KDE BYLA ZPRACOVANÁ VIZE, PRIORITY A CÍLE. Rozpracované aktivity a opatření jsou prvotním návrhem k diskuzi a budou v průběhu následujícího roku dotvořeny spolu s aktéry v oblasti vzdělávání. Návrh Strategického rámce bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP vzdělávání v ORP Kolín dne 23.6.2016, na který jste

Číst více