Animace – šablony

Animace školských zařízení v OPVVV prostřednictvím MAS spočívá v:

metodická pomoc ZŠ a MŠ
– pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, orientací v programu a pravidlech
školení pro žadatele a příjemce
– školení na výzvy OP VVV, školení na administraci v systému MS 2014+
pomoc s přípravou žádostí do OP VVV
– nastavení projektů, metodická pomoc s přípravou podání žádosti
konzultační činnost při realizaci projektu
– např. zadávání veřejných zakázek, povinná publicita, pomoc s řešením vzniklých problémů, změny projektu, dodržování harmonogramu, atd.
metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu
-pomoc se zadáváním dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
-metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
– pomoc s přípravou pro kontroly, metodická pomoc pro archivaci dokumentace projektu, pomoc s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování

Kontakt pro konzultaci a podporu:

Mgr. David Záhora

skolstvi@maszalabi.eu

605 01 36 37