Dědictví našich předků

MAS Hradecký venkov, MAS Podchlumí, MAS Společná CIDLINA a MAS Zálabí vytvořila v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití kostela v Suché, kostela sv. Jakuba v Novém Bydžově a kostela sv. Voršili v Chlumci nad Cidlinou, Hankova domu v Hoříněvsi a muzeum v Týnci nad Labem. V rámci projektu se vybudovaly tři stálé a několik putovních expozic. MAS společně zorganizovali tři velké propagační akce pro širokou veřejnost za účelem poznávání historie a tradic regionů a navázání další spolupráce mezi regionálními partnery. 
Partnerské MAS pořídily mobilní výstavní panely a vytvořily společnou publikaci, která je zaměřena na propagaci specifických regionálních památek a lidových a kulturních tradic z území.   

Projekt byl vybrán k financování a realizace byla zahájena v srpnu 2012.

Slavnostní otevření stálé expozice rodu Pernerů a historie Týnecka bylo věnováno rodině, která měla zásadní vliv na rozvoj regionu. Zároveň se expozice zaměřila na historii širokého okolí Týnecka. Slavnostní otevření bylo uskutečněno 2. září 2013. V roce 2014 následovala zajímavá putovní kampanologická expozice v rámci tohoto projektu spolupráce.

Celkové výdaje projektu spolupráce činí 3 931 800Kč

Celkové výdaje za MAS Zálabí činí 800 000Kč, za MAS Hradecký venkov 1 490 000Kč, za MAS Společná Cidlina 1 301 800Kč, za MAS Podchlumí 340 000Kč