METODIKA PRO EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS

Tato metodika vznikla v rámci projektu Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji financovaného z Programu rozvoje venkova 2007-2013 a státního rozpočtu. 

Projekt je založen na stávající spolupráci místních akčních skupin v následujících oblastech: příklady dobré praxe, výměna zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje. S využitím zkušeností z období 2007-2013 MAS v rámci projektu společně zpracovaly doporučující metodiku na téma „Evaluace a monitoring strategií MAS“.

Projektu se účastnilo 13 místních akčních skupin ze Středočeského kraje.