SPOLEČNÉ ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Společné závěrečné zhodnocení projektu spolupráce Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji na základě dotazníků pro zpětnou vazbu. 

Pro vyhodnocení bylo použito 13 dotazníků. 

Průměrné hodnocení projektu Spolupráce 1,40.

PŘIPOMÍNKY ZE STRANY MAS

Posázaví o.p.s.
Spolupráce lidí je vždy přínosem. Zkušenosti i nezkušenosti jiných nás vždy někam posunou. Společná setkání na principech spolupráce vítáme i do budoucna.

Rakovnicko o.p.s.
Dobrá volba z hlediska spojení zkušených a začínajících MAS. Projekt tak napomohl hlavně novým MAS získat zkušenosti pro nové období.

Lípa pro venkov z.s.
Kladně hodnotíme především společný postup a vytvoření metodiky k závěrečnému vyúčtování projektu. Dále možnost setkávání a předávání zkušeností v rámci projektu MAS zapojenými do spolupráce.

Region Pošembeří o.p.s.
Průtahy při podpisu dohody se SZIF. Dobrá spolupráce. Super příprava k vyúčtování.

MAS Mezi Hrady, z.s.
Spolupráce na vysoké úrovni. Bylo by vhodné v podobných projektech pokračovat.

Brdy – Vltava o.p.s.
Z počátku bylo obtížné vyjasnit si obsah jednotlivých úkolů, rovněž hodnotící ukazatele bylo třeba upravovat, vyjasňovat a přepracovávat tak, aby se jednalo o evaluaci. Přes velké množství zapojených MAS a počet hodnotících ukazatelů se i díky dobré roli KMAS podařilo vytvořit kvalitní, univerzálně platnou metodiku pro hodnocení strategií MAS.

MAS Zálabí, z.s.
Kladně hodnotím práci KMAS – kontrola dokladů, zodpovězení otázek, příprava podkladů, vedení pracovní skupiny, a jiné. Kladně hodnotím spolupráci všech MAS, dodržování termínů a ohleduplnost zkušených MAS k  nezkušeným MAS, předávání zkušeností.

MAS Jihozápad o.p.s.
Velmi přínosné bylo zejména navázání kontaktů v dílčích skupinách, které vedly k výměně konkrétních zkušeností, návštěvám v partnerské MAS (Vyhlídky) a je základem pro další spolupráci. Za velmi kladně hodnotím profesionální vedení KMAS Posázaví ve všech fázích realizace projektu.

MAS Vyhlídky, z.s.
Výkonné vedení administrace projektu. Potřeba pokračovat ve spolupráci v dalších tématech, problematice MAS (společná výměna zkušeností a příkladů dobré ale i špatné praxe).

MAS Brdy, z.ú.
Pokračování ve spolupráci – přenos zkušeností, znalostí atd. – je to pro nás jako nově vzniklou MASku velice důležité. Velký přínos – společná práce, znalosti vyúčtování projektu apod.

MAS – Střední Polabí, z.s.
Kladně hodnotím společnou práci a prostor k jednotlivým tématům i mimo ks MAS, kde na toto často není prostor. Zadání úkolů nebylo jednoznačné a podklady jsme nedostali včas vpřed / ani PMAS nedávali podklady včas.

MAS Sedlčansko, o.p.s.
Projekt byl pro naší MAS velkým přínosem. Hlavním pozitivem je to, že jsme se pravidelně a věcně setkávali s ostatními MAS Středočeského kraje. Dalším kladem bylo, že jsme poznali, jakým systémem pracují zkušenější MAS.

MAS Nad Prahou o.p.s.
Společná pracovní setkání 3, nedodržování časového harmonogramu, zbytečné časové prodlevy, po věcné stránce bez připomínek.