ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROJEKTU SPOLUPRÁCE 20. 1. 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 20. ledna 2015, v 10 hodin, Místo: Český Šternberk, Parkhotel Přítomni:   KMAS, Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová; PMAS 2, Lípa pro venkov z.s., Mgr. Radek Tvrdík, Bc. Vanda Kubínová; PMAS 3, Region Pošembeří o.p.s., Mgr. Miloslav Oliva, Ing. Šárka Pučálková, Gabriela Mannová; PMAS 4, Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Ing. Martin Kouba; PMAS 5, Brdy ‐ Vltava o.p.s., Ing. Petra Svojtková, Kateřina Boukalová; PMAS 6, MAS Zálabí, z. s., Tereza Benešová; PMAS 7, MAS Jihozápad o.p.s., Ing. Adéla Schmiedová, Martina Bláhová; PMAS 8, MAS Vyhlídky,z.s., Mgr. Galina Čermáková; PMAS 9, MAS Brdy, z.ú., Helena Kosová; PMAS 10, MAS Střední Polabí o.s., Barbora Roušarová, Jiří Sládek, Olga Fabry; PMAS 11, MAS Sedlčansko, o.p.s., Přemysl Růžička; PMAS 12, MAS Nad Prahou o.p.s., Iva Sieberová Host: Posázaví o.p.s., Václav Pošmurný PROJEDNÁNÍ A ÚKOLY: 1. Předání originálů Žádostí o dotaci: ‐ Bohuslava Zemanová předala zástupcům partnerským MAS originál Žádosti o dotaci   ‐ Bohuslava Zemanová předala zástupcům partnerským MAS originál Partnerské Smlouvy 2. Obsah projektu Spolupráce: ‐ Miloslav Oliva představil zaslaného návrhu na další setkání ‐ Cíle projektu:   ‐ jak postavit hodnocení v rámci projektu ‐ prostudování SPL jednotlivých MAS ‐ zpracování metodického doporučení a prezentace výstupů  ‐ Miloslav Oliva v prezentaci představil Projekt spolupráce ‐ elektronickou verzi prezentace dostanou zástupci MAS spolu se zápisem ‐ elektronickou verzi slovníku pojmů dostanou zástupci MAS spolu se zápisem ‐ Radek Tvrdík zašle souhrnné hodnocení Oldřicha Čepelky a elektronickou verzi hodnocení dostanou zástupci MAS spolu se zápisem ‐ při zpracování konečné verze využít toto hodnocení a připomínky Oldřicha Čepelky 3. Témata a úkoly na další setkání: únor   ‐ každá MAS, která realizovala SPL 2007‐2013 si přiveze svoje střednědobé hodnocení ‐ každá MAS, která realizovala SPL 2007‐2013 přiveze svoji Monitorovací zprávu za rok 2014, pokud ji zpracovávala ‐ začínající MAS přiveze hodnocení tréninkové výzvy ‐ výběr případové studie ‐  společné vzorové hodnocení Ex post SPL březen ‐  Hodnocení Ex post SPL jednotlivých MAS (příprava podkladů pro povinná Závěrečná hodnocení SPL) =>    ‐  => Výběr a zobecnění vhodných příkladů dobré praxe a doporučení pro monitoring a evaluaci („výstupy“) ‐ každá MAS odprezentuje jeho přínosy střednědobého hodnocení 4. Termíny setkání: 17. 2. 2015 Zbraslavice   25. 3. 2015 Brandýs nad Labem   23. 4. 2015 Mělník   Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Termín: 20. ledna 2015, v 10 hodin, Místo: Český Šternberk, Parkhotel 5. Úkoly ze zápisu dne 14. 11. 2014 – nesplněno Každá PMAS musí mít aktualizované webové stránky do podpisu smlouvy tj. do 12. 1. 2015. Nový termín splnění úkolu do 17. 2. 2015 http://leader.posazavi.com >>> OK   http://www.mas‐rakovnicko.cz >>> doplnit zápisy + info o projektu http://www.lipaprovenkov.cz >>> doplnit zápisy + info o projektu http://www.posemberi.cz >>> doplnit zápisy http://www.mezihrady.cz >>> OK http://www.brdy‐vltava.cz >>> OK   https://www.maszalabi.eu >>> OK http://www.masjihozapad.cz >>> doplnit http://www.vyhlidky.eu >>> OK http://www.masbrdy.cz >>> doplnit http://www.strednipolabi.cz >>> zápisy a prezenčka nefungují odkazy http://www.mas‐sedlcansko.eu >>> OK http://www.nadprahou.eu >>> doplnit zápisy 6. Bohuslava Zemanová – zašle Smlouvu o spolupráci k vyvěšení na webu 7. Doklady k podpisu Dohody Doložit doklad o bezdlužnosti za MAS, doklad zaslat e‐mailem na zemanova@posazavi.com.   Některé PMAS informovali KMAS změnách. Je třeba udělat změny v Žádosti o dotaci, bude nahlášeno na SZIF. 8. Spolupráce MAS KMAS Posázaví o.p.s.   PMAS 11 MAS Sedlčansko, o.p.s.         PMAS 1 Rakovnicko o.p.s.   PMAS 4 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o.        PMAS 2 Lípa pro venkov z.s. PMAS 5 Brdy ‐ Vltava o.p.s. PMAS 6 MAS Zálabí, z. s. PMAS 3 Region Pošembeří o.p.s.   PMAS 10 MAS ‐ Střední Polabí, o.s. PMAS 12 MAS Nad Prahou o.p.s. PMAS 7 MAS Jihozápad o.p.s. PMAS 8 MAS Vyhlídky,z.s. PMAS 9 MAS Brdy, z.ú. Přílohy zápisu: 1. Prezentace „Projekt spolupráce – Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji“ 2. Slovník pojmů  3. Souhrnné hodnocení a připomínky Oldřicha Čepelky Zapsaly: KMAS Posázaví o.p.s. ‐ Bohuslava Zemanová, Marie Škvorová Český Šternberk 20. 1. 2015