Výstupy dotazníkového šetření k přípravě Strategie CLLD 2021-2027

V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí pro období 2021–2027 se rozhodlo vedení MAS získat názory komunity a relevantních místních aktérů prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, jak jsou obyvatelé regionu spokojeni s životem v území MAS Zálabí. Dříve identifikované problémy byly dle názoru respondentů rozděleny na významné a méně významné. Respondenti poskytli řadu doporučení v otevřených otázkách.

Dotazník byl připraven elektronicky a zveřejněn prostřednictvím webu, facebooku a rozeslán emailem na členy MAS. Dotazníkové šetření probíhalo od 23.3.2021 do 30.4.2021.

Celkem se podařilo získat 185 vyplněných dotazníků, tj. zjistili jsme názor 1,1% obyvatel území MAS Zálabí. Z 27 obcí se podařilo alespoň 1 dotazník získat z 18 obcí.

Výstupy dotazníkového šetření budou podkladem pro tvorbu nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí.

Analytický výstup dotazníkového šetření je ke stažení zde:

Výstupy dotazníkové šetření k přípravě SCLLD 2021-2027