Schválení projektů předložených do 2. výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava

Ve dnech 6. – 9. 11. 2018 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Bezpečná doprava, č. výzvy 177/06_16_038/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu bezpečné dopravy. Projekt bude dále postoupen Centru pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Schválený projekt IROP: ZDE

Zápis z hlasování Rady MAS: ZDE