Konference venkov ve Strážnici

Ve dnech 19.-21.9.2018 se ve Strážnici uskutečnila již 10. Konference venkov. Hlavními tématy konference bylo jak zamezit odlivu zejména mladých lidí z obcí do měst, jak čelit změnám klimatu a zadržovat v krajině více vody a příprava na nové programové období. Velkým tématem byla i koncepce Chytrý venkov jako protiváha Smart City. Venkov nesmí zůstat příliš pozadu. Konference se účastnilo asi 300 zájemců o venkov z řad MAS, starostů a zástupců různých organizací. Součástí byly i exkurze, které se týkaly úspěšných projektů. Navštívili jsme zemědělská družstva, vinařství Sýkora, pěstírnu rajčat apod. Bylo to velmi zajímavé.

Večer nemohla chybět cimbálová muzika a ochutnávka vín. Poslední den se konaly workshopy na různá palčivá témata. Společně jsme diskutovali nad otázkami budoucí Společné zemědělské politiky, zadržováním vody v krajině, budoucí roli MAS apod. Výsledkem byl přehled témat, kterými by se měly řídící orgány zabývat.

Celá konference se nesla v příjemném duchu, protože všem nám šlo o to, aby se nám na venkově dobře žije. Kéž by se alespoň část dobrých věci přenesla brzo do praxe.

Jen pár fotografií:

Výstupy z workshopů: