Místní akční skupina Zálabí, z.s. se stala příjemcem finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost+

Místní akční skupina Zálabí, z.s. se stala příjemcem finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost+ na realizaci projektu Podpora komunitní sociální práce na obcích v regionu MAS Zálabí, z.s., reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000169.

Cílem projektu a změnou, které chce projekt dosáhnout, je obnovení či vytvoření nových sociálních vazeb v komunitách na obcích vedoucí k vzájemné podpoře, pomoci a spolupráci, jejíž důsledkem bude eliminace soc. vyloučení u identifikovaných cílových skupin (senioři, pečující osoby, rodiny s dětmi a děti a mládež) a podpory při řešení jejich potřeb, která povede ke zlepšení kvality života lidí v komunitě a jejich aktivizaci.

V rámci neformální soc. péče je cílem nastavit záchranou síť pro seniory a potřebné cílové skupiny, kteří žijí v sociální izolaci, která plíživě zhoršuje jejich psych. a zdrav stav. Tito senioři většinou nejsou klienti sociálních služeb (nebyl jim přiznán příspěvek na péči, nevyužívají sociální služby a podpory), ale jejich stav je na pokraji soběstačnosti či životního minima nebo již překročili hranici chudoby.