Operační program Zaměstnanost+ 2021 – 2027

Místní akční skupina Zálabí, z. s. není v programovém období 2021 – 2027 příjemcem prostředků pro vyhlašování výzev, tak jako to bylo v předchozím programovém období 2014 – 2020.

V tomto období Místní akční skupina Zálabí, z. s. realizuje vlastní projekt s cílem podpořit komunitní činnost a neformální sociální péči na obcích (komunitních centrech), které jsou v její územní působnosti.

Projekt je realizován na základě zpracovaného Akčního plánu Akcni_plan_MAS-Zalabi, jehož základem bylo zjišťování potřeb od obyvatel našeho regionu.