Schůze valné hromady MAS Zálabí

Dne 11. 4. 2019 se v Hotelu Racek v Týnci nad Labem uskutečnila každoroční schůze valné hromady Místní akční skupiny Zálabí, z.s. Dostavilo se 36 zástupců obcí, podnikatelů a neziskového sektoru.

Program byl nabitý. Došlo k volbě výběrové komise. Dále ke schválení výroční zprávy a zprávy kontrolního výboru za rok 2018. Zaměstnanci kanceláře MAS Zálabí informovali členy o výzvách, které proběhly  roce 2018 a i o těch na které se připravují.  Aktivit je ale mnohem více. V roce 2018 se podařilo zaměstnancům MAS ve spolupráci se starosty členských obcí vydat publikaci o území MAS Zálabí. Děti z MŠ se mohly účastnit již tradičních Školkoher v Jestřábí Lhotě. MAS Zálabí má nově k dispozici nové herní prvky, které si mohou členové MAS zapůjčit. Program aktivit bude plný i v roce 2019.

Setkání zástupců subjektů MAS Zálabí se neslo v přátelském duchu. Zaměstnanci MAS Zálabí všem děkuji za jejich dosavadní přízeň a podporu a těší se na budoucí spolupráci.

Chcete vědět o valné hromadě víc? Podívejte se na prezentaci: ZDE