Výzva k certifikaci produktů a potravin značkou Polabí – regionální produkt

Odlište se značkou POLABÍ-regionální produkt®

 

Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě?
Potom si zažádejte o značku POLABÍ-regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci výrobků, pozvánky k účasti na trzích a jarmarcích a další výhody. Značka POLABÍ-regionální produkt® je udělována kvalitním místním produktům od roku 2008 a je součástí Asociace regionálních značek, která zastřešuje a propaguje regionální produkty v celostátním měřítku.

Bližší informace o tom, jak získat značku naleznete ve Výzvě k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ – regionální produkt®

Pro zobrazení výzvy klikněte: 20_výzva POLABÍ regionální produkt_jaro 2019

TZ_výzva o značku POLABÍ_2
Více informací o značce POLABÍ – regionální produkt® a Asociaci regionálních značek naleznete na:
http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt
http://www.regionalni-znacky.cz/
Kateřina Pospíšilová, koordinátor značky POLABÍ – regionální produkt®
Tel:.721 170 388, E-mail: projekty@podlipansko.cz