Valná hromada MAS Zálabí 2021

Dne 5. srpna 2021 se uskutečnila Valná hromada Místní akční skupiny Zálabí v areálu Marina v Týnci nad Labem. Hlavním tématem jednání byla příprava na programové období 2021-2027. Členům MAS byla představena nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která bude podkladem pro čerpání dotačních prostředků do našeho území v příštích letech. Zároveň byly shrnuty projekty podpořené v rámci stávajícího období 2014-2020 a další činnosti MAS Zálabí.
Děkujeme nejen všem zúčastněným za spolupráci s naším spolkem!