Rubrika: Aktuality

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Zálabí, z. s. vyhlašuje dnem 1.3.2023 Výzvu MAS č. 9 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu se Strategií CLLD . Výzva je vypsána pro podporu investic ve Fichi Podpora spolků a obcí. V souvislosti s touto výzvou MAS pořádá

Číst více

MAS Zálabí pomáhá domácnostem s nižšími příjmy žádat o dotaci z Nové zelené úsporám LIGHT

Číst více

Hledáme posily do našeho týmu MAS Zálabí!

Číst více

Zájezd na Putování po dobšických sklípcích v sobotu dne 11.2.2023

Spolek Dobšané srdečně zve na tradiční akci v Dobšicích u Znojma s názvem Putování po dobšických sklípcích. Zájezd se uskuteční v sobotu dne 11.2.2023. Odjezd bude v 7.50 hodin ze Sán od OÚ, v 8. 00 hodin od bytovky v Libněvsi, od 8. 05 hodin od OÚ v Dobšicích, v 8. 10 hodin ze Žehuně

Číst více

Novoročnímu výstupu přálo jarní počasí

Přívětivé jarní počasí přilákalo zhruba dvě stovky turistů všeho věku na Novoroční výstup na Holý vrch. Šestý ročník této pohybové aktivity se uskutečnil na hranicích nymburského a kolínského regionu. Do míst, která protíná dálnice D 11, dorazili 1. ledna 2023 zájemci z několika okolních obcí, především z Polních Chrčic, Dobšic, Choťovic a Žehuně. Ale objevili

Číst více

Ohlédnutí za vánočním trhem ve Starém Kolíně

V sobotu 3.12.2022 začal ve Starém Kolíně druhý adventní víkend vánočním trhem. Atmosféra byla příjemná, účast hojná.

Číst více

27. výzva k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®

Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů z regionu Polabí? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Potom si zažádejte o značku POLABÍ regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci výrobků, pozvánky k

Číst více

Spolek Dobšané, z. s. a obec Polní Chrčice Vás srdečně zvou na 6. Novoroční výstup na Holý Vrch, který se koná tradičně 1.1.2023 od 14 hodin

„Ani sníh ani mráz, ani smích ani pláč“ na Dobšany neplatí. Zbývají dva měsíce a rok 2022 se s námi bude pomalu loučit. Vše dobré i špatné bude za námi. Nás Dobšany nic neodradí a stále a stále jedeme dál, pokračujeme. Tradice se mají ctít a dodržovat. Nejenom ty staré, jako jsou Velikonoce či Vánoce, ale

Číst více

Dobšané slavili – Letní muzicírování

U příležitosti oslav 15 let existence Dobšanů spolek zorganizoval již čtvrtý ročník Letního muzicírování a zabijačkových hodů. V sobotu 10.9.2022 se sešlo více jak 500 návštěvníků. Opravdu bohatý program uspokojil snad každého. Nádherná vystoupení předvedly děti z okolních mateřských školek. Moc jim děkujeme. Opět přijel starosta Ing. Jaroslav Jenšovský z Dobšic od Znojma se členy

Číst více

Finální schválení projektů 8. výzvy Radou MAS

Na konci srpna proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 8. výzvě PRV, které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí. Hlasování proběhlo formou „Per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení čtrnácti projektů, které budou postoupeny řídícímu orgánu (SZIF). Současně Rada Mas schválila přesun nevyužitých finančních prostředků na Fichi č.6, tím by bylo

Číst více