Pronájem nemovitosti Tři Dvory

Obec Tři Dvory nabízí  k pronájmu budovu bývalé základní školy č.p. 292 postavené na pozemku  st. 329/2 a pozemků p.č. 681/1, 681/6, 681/51, 681/52, 681/54, 681/64  v k.ú. a vlastnictví obce Tři Dvory.

Podmínky pronájmu:

  • minimální měsíční nájem 45 000,– Kč ( nájem nezahrnuje platby za energie )
  • záměr s využitím nemovitosti
  • dlouhodobý pronájem ( min. na 5 let )
  • reference
  • změna účelu užívání možná ( náklady spojené se změnou užívání hradí nájemce )

Možnost prohlídky po předchozí dohodě

Bližší informace na tel. 607 870 042 p. Vokolková, starostka obce.