Věcné hodnocení výběrové komise v rámci 6. výzvy PRV