MAS Zálabí získala, stejně jako v loňském roce, grant na péči o zeleň v regionu

MAS Zálabí získala z 12. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko šek na 200 000 Kč na projekt Pečujeme o zeleň II. v prioritě Pro zelené Kolínsko.

V rámci tohoto projektu budou odborně ošetřeny stávající stromy v obcích nebo vysazeny nové stromy a keře v 10 obcích regionu. Konkrétně se jedná o obce Krakovany, Němčice, Polní Chrčice, Týnec nad Labem, Tetov, Žehuň, Choťovice, Ohaře,
Opolany a Konárovice. V neposlední řadě se v rámci projektu nakoupí pomůcky pro environmentální výchovu dětí v mateřských školách. Děti si budou moci ověřit své znalosti environmentální výchovy zábavnou a poutavou formou a zároveň se naučí, jak o životní prostředí správně pečovat.

„Děkujeme všem lidem, kteří hlasovali pro náš projekt a podporují tak péči o zeleň v regionu MAS Zálabí,“ říká Josef Polák, předseda MAS Zálabí, z. s.