Seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103 s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s., – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“

MAS Zálabí, z.s. Vás tímto zve na seminář pro příjemce dotace v rámci výzvy č. 695/03_16_047/CLLD_16_02_103   s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s.,  – OPZ – Sociální služby a komunitní sociální práce I“.

Termín konání: 03. října 2019 v době 10:00 – 12:00 hodin

Místo konání:  kancelář MAS Zálabí, z.s., nám. Komenského 235, Týnec nad Labem, 281 26

Program semináře:

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

2. Zpráva o realizaci,

3. Žádost o platbu

4. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

5. Publicita

6. Změny projektu

7. Důležité odkazy

8. Závěr

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře, prosíme, potvrďte Vaši účast na email opz@maszalabi.eu, nebo telefonicky na čísle 603 369 516, a to v termínu do 02. 10. 2019. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Dostálová.