Prezentace k semináři k výzvě MAS – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

Vážení žadatelé o podporu, na odkazu níže je Vám k dispozici prezentace shrnující důležité informace k výzvě MAS Zálabí, z.s. z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na podporu Infrastruktury pro vzdělávání

 

Kontakt: Nikola Bendáková, 602 280 585

Lucie Dostálová, 603 369 516

 

Prezentace k semináři Infrastruktura pro vzdělávání