Schválení projektů předložených do 9. výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II

 

Ve dnech 7. – 10. 6. 2021 proběhlo hlasování členů Rady MAS Zálabí ve věci výběru a finálního schválení projektů předložených do výzvy MAS Zálabí – IROP – Komunitní centra II, č. výzvy 354/06_16_072/CLLD_16_02_103. Hlasování proběhlo formou „per rollam“. Výsledkem hlasování je schválení 1 projektu, který byl předložen do výše uvedené výzvy na podporu infrastruktury pro rozvoj komunitních center. Projekt bude dále postoupen Centru pro regionální rozvoj ČR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

Schválené projekty IROP: ZDE

Zápis z hlasování Rady MAS: ZDE