Nová výzva MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Z této výzvy lze financovat opravy a rekonstrukce obecního majetku. Alokace výzvy je 910 mil. Kč. Výzva bude ukončena 28.2.2019.

Zde je odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

   Tuto výzvu neadministruje MAS. V případě Vašeho zájmu, komunikujte napřímo se zástupci MMR.