Rubrika: Projekty

Dědictví našich předků

MAS Hradecký venkov, MAS Podchlumí, MAS Společná CIDLINA a MAS Zálabí vytvořila v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití kostela v Suché, kostela sv. Jakuba v Novém Bydžově a kostela sv. Voršili v Chlumci nad Cidlinou, Hankova domu v Hoříněvsi a muzeum v Týnci nad Labem. V rámci projektu se vybudovaly tři

Číst více

Animace – šablony

Animace školských zařízení v OPVVV prostřednictvím MAS spočívá v: metodická pomoc ZŠ a MŠ – pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, orientací v programu a pravidlech školení pro žadatele a příjemce – školení na výzvy OP VVV, školení na administraci v systému MS 2014+ pomoc s přípravou žádostí do OP VVV – nastavení projektů,

Číst více

O MAP

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti

Číst více

Zážitkové balíčky

ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK MAS KRAJINA SRDCE  Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Vás zve k absolvování zážitkového balíčku v rámci projektu spolupráce„Za poklady venkova“ dne 17.5.2012 sraz v 10:00 hodin u restaurace M2 (u nástupní stanice sedačkové lanovky) v relax centru Monínec (49°33’0.064″N, 14°31’13.998″E) Program:  10:00 MONÍNEC- RELAX CENTRUM – lanový park, horská koloběžka, lukostřelba, tubingová dráha, bungee trampolína (dle zájmu)

Číst více

VÍTĚZNÁ POVÍDKA „PEKAŘ“

Byl jednou jeden pekař, který žil ve vesničce, která měla tu a tam kopec. Ten pekař pekl ve své chaloupce rohlíky, chleba, koláčky, preclíky a různé dobroty. Každý den, když napekl, tak zapřáhl svého koníka do povozu, a rozvážel pečivo po vesnici a lidé si ho kupovali. Na svého pekaře čekali a s jeho dobrotami byli

Číst více

Festivaly řemesel

22.6.2013 se koná od 14:00 do 22:00 hodin v Nebovidech – v Nebovidské tvrzi „Festival řemesel“. Jedná se o akci v rámci projektu „Za poklady venkova“. Dne 8.6.2013 od 9:00 hod do 18:00 hod se bude konat v Pečkách u vlakového nádraží „Festival řemesel“. Akce je pořádána v rámci projektu spolupráce „Za poklady venkova“. V

Číst více

WWW ZA POKLADY VENKOVA

http://pokladyvenkova.webnode.cz/

Číst více

FESTIVAL ŘEMESEL

Festival řemesel v Dobšicích 23.6.2012 se konal v Dobšicích Festival řemesel, který byl organizován v rámci projektu Za poklady venkova. Festivalu se zúčastnili také regionální  výrobci spolupracujících MAS (MAS Krajina srdce, MAS Podlipansko a MAS Říčansko). Další Festival řemesel se bude konat 4.8.2012 v regionu MAS Krajina srdce v obci Opařany.

Číst více

METODIKA PRO EVALUACE A MONITORING STRATEGIÍ MAS

Tato metodika vznikla v rámci projektu Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji financovaného z Programu rozvoje venkova 2007-2013 a státního rozpočtu.  Projekt je založen na stávající spolupráci místních akčních skupin v následujících oblastech: příklady dobré praxe, výměna zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje. S využitím zkušeností z období

Číst více

SPOLEČNÉ ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Společné závěrečné zhodnocení projektu spolupráce Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji na základě dotazníků pro zpětnou vazbu.  Pro vyhodnocení bylo použito 13 dotazníků.  Průměrné hodnocení projektu Spolupráce 1,40. PŘIPOMÍNKY ZE STRANY MAS Posázaví o.p.s. Spolupráce lidí je vždy přínosem. Zkušenosti i nezkušenosti jiných nás vždy někam posunou. Společná setkání na principech spolupráce vítáme

Číst více