Archiv rubriky: Projekty

16. výzva POLABÍ – regionální produkt®

POLABÍ – regionální produkt® je označení udělované Polabským výrobcům kvalitních produktů, které vznikají s velkým podílem jak ruční, tak i duševní práce a osobního přístupu. Surovin takových výrobků navíc musí být získané alespoň částečně v oblasti Polabí. Důležitým aspektem je i šetrný přístup k životnímu prostředí při samotné výrobě. Certifikát mohou získat farmáři, malé či střední firmy,

Číst více

O strategii

Popis Analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí (dále jen SCLLD) je vytvářena pro programové období EU 2014 – 2020 a slouží jako nástroj podpory rozvoje území MAS. Strategie se skládá z následujících částí. 1) Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS 2) Analytická část – zmapování stavu území 3)

Číst více

Podpora získaná z grantového programu TPCA

Podpora získaná z grantového programu TPCA:   Rok Název projektu Získaná částka 2009 Zálabí táhne za jeden provaz 200 000 Kč 2010 V pěkném se učí lépe 300 000 Kč 2010 Sluneční energie do školek 200 000 Kč 2011 Bezpečně pro všechny v obcích Zálabí 420 000 Kč 2013 Autobusové zastávky jako venkovní expozice turistické destinace 360 000 Kč 2015 Zálabí pobaví

Číst více

Zálabí táhne za jeden provaz

V rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ reg. č. 13/018/34100/120/000015 MAS Zálabí vytvořila podklady pro Integrovanou strategii území, (dále jen „ISÚ“) na období 2014-2020, uskutečnila propagační akci pro veřejnost – Rozsvícení vánočného stromu v Ovčárech, aktualizovala internetové stránky a provedla realizaci tréninkové výzvy k předkládání nabídek na realizaci měkkých akcí v regionu. Získávání dovedností a

Číst více

Za poklady venkova

Mezinárodní projekt spolupráce se zapojením šesti partnerských MAS: Říčansko, Krajina srdce, Podlipansko, Zálabí a mezinárodní LAG Kaunas a Karhuseutu. Projekt „Za poklady venkova“ měl za cíl podporovat regionální výrobce, posilovat kulturní a komunitní dění v regionech. Dalšími prioritami projetu byly: a)Zvýšit zájem o tradiční řemeslaa jejich obnovu, podporu regionální identity, intenzivní spolupráce a předávaní si zkušeností mezi všemi partnerskými MAS. b)Kulturní výměnaformou mezinárodních festivalů

Číst více

Olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost

MAS Zálabí společně s MAS Lípa pro venkov realizují od roku 2013 celoroční akci „Olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost‘‘. Z regionu MAS Zálabí je do této akce zapojeno 13 mateřských škol, které mají možnost vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny a herní prvky a změřit si síly s ostatními kolektivy MŠ z regionu. Ze Zálabí jsou to Veltruby,

Číst více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji

Projekt má za cíl pro všechny MAS: Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy – Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s., MAS Brdy, z.ú.,  MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS

Číst více

Dědictví našich předků

MAS Hradecký venkov, MAS Podchlumí, MAS Společná CIDLINA a MAS Zálabí vytvořila v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití kostela v Suché, kostela sv. Jakuba v Novém Bydžově a kostela sv. Voršili v Chlumci nad Cidlinou, Hankova domu v Hoříněvsi a muzeum v Týnci nad Labem. V rámci projektu se vybudovaly tři

Číst více

Animace – šablony

Animace školských zařízení v OPVVV prostřednictvím MAS spočívá v: metodická pomoc ZŠ a MŠ – pomoc s výběrem vhodných šablon z OP VVV, orientací v programu a pravidlech školení pro žadatele a příjemce – školení na výzvy OP VVV, školení na administraci v systému MS 2014+ pomoc s přípravou žádostí do OP VVV – nastavení projektů,

Číst více

O MAP

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti

Číst více