Archiv rubriky: Projekty

MAS ZÁLABÍ, Z. S. ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA PROJEKT „ZÁLABÍ TÁHNE ZA JEDEN PROVAZ“

Dne 12. listopadu 2014 proběhla v kanceláři MAS Zálabí fyzická kontrola dokladů, kterou uskutečnili pracovníci SZIF Praha. Během kontroly nebyly shledány žádné nedostatky a pracovníci SZIF nám přislíbili proplacení způsobilých výdajů projektu v plné částce do konce roku 2014. V rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ reg. č. 13/018/34100/120/000015 MAS Zálabí vytvořila podklady pro Integrovanou strategii

Číst více

DOTAZNÍKY PRO VEŘEJNOST

Vážení spoluobčané, děkujeme Všem, kteří vyplnili formulář.  Jeho účelem bylo získat Vaše názory , poznatky a návrhy k rozvoji  našeho regionu. Dotazníky budou zpracovány, vyhodnoceny a jejich výsledků bude dále využito při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.   Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a věříme, že Vámi poskytnuté informace nám pomohou dále rozvíjet kvalitu života v obcích.

Číst více

TRÉNINKOVÁ VÝZVA – SCHVÁLENÉ PROJEKTY

V úterý 22. dubna 2014 schválila Rada MAS Zálabí z. s. projekty doporučené k podpoře výběrovou komisí. Do stanovené alokace se vešlo šest projektů Tréninková výzva MAS Zálabí – Schválené projekty                       Registrační číslo Žadatel IČO Název projektu Místo realizace Celk.  Dotace % Body 1 1/TV/14PRV015 TJ

Číst více

TRÉNINKOVÁ VÝZVA MAS ZÁLABÍ

MAS Zálabí, z. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Dne 6. 3. 2014 vyhlašuje MAS Zálabí, z. s. tréninkovou výzvu v rámci projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ na jehož realizaci získala MAS prostředky s programu Rozvoje Venkov, z opatření

Číst více

DOTAZNÍK K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

V rámci realizace projektu „Zálabí táhne za jeden provaz“ je nezbytné dotazníkové šetření, nyní je cílem zjistit názory jednotlivých obyvatel v obcích našeho území MAS. Tímto Vás žádáme o vyplnění dotazníku, který naleznete na tomto odkazu: http://www.survio.com/survey/d/S0A7V4Q5C5E3J6J2C

Číst více

REGIONÁLNÍ KOLO PUTOVNÍ OLYMPIÁDY MATEŘSKÝCH ŠKOL – SPORTOVÁNÍ NEJEN PRO RADOST

V sobotu 21. května 2016 proběhlo v Jestřabí Lhotě další regionální kolo Putovní olympiády mateřských škol.  Medaile dětem předala Jarmila Kratochvílová, světová rekordmanka v běhu na 800 m 21. května 2016 proběhlo další Regionální kolo Olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost v Jestřábí Lhotě. Akce se zúčastnilo 12 mateřských škol z regionu MAS

Číst více

PUTOVNÍ OLYMPIÁDA MŠ – SETKÁNÍ REGIONŮ

Společné setkání regionů 4.10. v Dobšicích u Kolína – aneb s malým Dobšem za kelty  Zveme Vás na společné setkání regionů, tentokráte v Dobšicích u Kolína pod záštitou MAS Zálabí. Pro děti i rodiče je připraven bohatý zábavný program, který určitě bude stát za to, tak přijeďte se pobavit se svými dětmi a se svou školkou.

Číst více

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 2014

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina MAS Zálabí z.s. s partnerskou místní akční skupinou Lípa pro venkov z.s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost (12/017/4210a/000057)“. Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o

Číst více

REGIONÁLNÍ KOLO PUTOVNÍ OLYMPIÁDY MŠ – SPORTOVÁNÍ NEJEN PRO RADOST

V sobotu 24. 5. 2014 v 8:45 hod. se uskuteční „Regionální kolo Olympiády MŠ – sportování nejen pro radost“ ve sportovním areálu Jestřabí Lhota. Akci pořádá Sokol Jestřabí Lhota ve spolupráci s MAS Zálabí za finanční podpory TPCA.

Číst více

ADVENT NA VSI 2014

Za účelem udržitelnosti projektu spolupráce s názvem „Dědictví našich předků“ se uskutečnila akce Advent na vsi, která se konala 30. listopadu 2014 na Masarykově náměstí v Týnci nad Labem od 15 hod. Součástí akce Advent na vsi byl doprovodný program jako adventní trhy, živý betlém, dramatické pásmo dětí ZŠ Týnec nad Labem, výstava v Městském muzeu se stálou

Číst více