Rubrika: Projekty

Čarodějnice v KC Opolany

30.4.2023 jsme se sešli k pálení čarodějnic. Akce se moc vydařila.  

Číst více

Pravidelná kavárna v KC Opolany

I v dubnu jsme se sešli na pravidelné kavárně v knihovně.

Číst více

Masopustní průvod v Žíželicích

Vyvrcholením masopustu v Žíželicích byla výroba masek a tradiční průvod pořádaný místním Komunitním centrem.   Věděli jste, že tradice masopustu vychází z římského náboženství? Ve starověku se totiž začátek nového roku řídil dle vegetačního cyklu přírody a shodoval se s březnovým příchodem jara, který si lidé spojovali s různými božstvy plodnosti. Jedním z opěvovaných římských

Číst více

Pravidelná cvičení pro seniory v Komunitním centru ve Starém Kolíně

V Komunitním centru ve Starém Kolíně probíhá pravidelné cvičení seniorů. Je vhodné i pro seniory se sníženou pohyblivostí, kteří cvičí v sedě na židlích. Cvičení organizuje pracovník místního Komunitního centra Mgr. Naďa Kotková. Veškeré informace naleznete na stránkách obce, v programu centra. Aktivita je realizována za podpory projektu „Podpora komunitní sociální práce na obcích v

Číst více

Místní akční skupina Zálabí, z.s. se stala příjemcem finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost+

Místní akční skupina Zálabí, z.s. se stala příjemcem finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost+ na realizaci projektu Podpora komunitní sociální práce na obcích v regionu MAS Zálabí, z.s., reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000169. Cílem projektu a změnou, které chce projekt dosáhnout, je obnovení či vytvoření nových sociálních vazeb v komunitách na obcích vedoucí k vzájemné podpoře,

Číst více

Pravidelná kavárna v KC Opolany

S KC Opolany se pravidelně setkáváme v kavárně v knihovně. Tématem jsou knihy, život a potřeby seniorů a radosti života. Přijďte za námi!      

Číst více

Pravidelná úterní setkání Maminek s dětmi v KC Konárovice

Komunita se pravidelně schází také v úterý. Úterky jsou vyhrazené maminkám s dětmi a jsou zaměřené na kreativitu a pohyb.  

Číst více

Pravidelná setkání v KC Konárovice

Pravidelná setkání se v KC Konárovice konají v kreativním duchu. Komunita se setkává a maluje. Přijďte se podívat!  

Číst více

Karneval s KC Opolany

Takovou startovní akcí byl pro nás Karneval. Moc jsme si to užili. Děkujeme za účast!    

Číst více

Strategie CLLD MAS Zálabí 2021-2027 schválena!!!

Ke dni 23. 9. 2021 byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí na programové období 2021-2027! Schválení tohoto strategického dokumentu je důležitým mezníkem, který umožní čerpání finančních prostředků EU prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech. Kompletní dokument naleznete ZDE  

Číst více